Zawody

2020

Terminarz zawodów zgłoszonych do kalendarza imprez Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego [PZSS] oraz Warszawsko-Mazowieckiego Związku Strzelectwa Sportowego [W-MZSS] na 2020 r.
(niżej wyszczególnione zawody liczą się do przedłużania licencji zawodniczych PZSS na 2021 r.)

29.02.2020

01.03.2020

07.03.2020

14.03.2020

18.04.2020

26.04.2020

10.05.2020

16.05.2020

17.05.2020

21.06.2020

04.07.2020

05.07.2020

09.08.2020

05.09.2020

12.09.2020

26.09.2020

10.10.2020

11.10.2020

25.10.2020

07.11.2020

21.11.2020

12.12.2020

Marynino Cup 2020/1

Zimowy turniej o wazę Wazy

Zawody Cztery Pory Roku z Benchrest

I Memoriał Artura Wołosza

Marynino Cup 2020/2

Zawody Ołów vs Stal

Zawody Cztery Pory Roku z Benchrest

Marynino Cup 2020/3

Wiosenny turniej o wazę Wazy

Zawody Ołów vs Stal (2 edycje)

Marynino Cup 2020/2 (2 edycje:2 ,3)

Letni turniej o wazę Wazy

Zawody Ołów vs Stal

Marynino Cup 2020/3 (2 edycje:4,5)

Zawody Cztery Pory Roku z Benchrest

I Memoriał Artura Wołosza

Marynino Cup 2020/6

Jesienny turniej o wazę Wazy

Zawody Ołów vs Stal

Zawody Cztery Pory Roku z Benchrest

Zawody o Puchar Prezesa LTS

Mikołajkowe Zawody Ostatniej Szansy

Strzelnica Bellona Marynino          Komunika z zawodów

Strzelnica Colt Wyszków               Komunikat z zawodów

Strzelnica Bellona Marynino         Odwołane

Strzelnica Bellona Marynino         Odwołane

Strzelnica Bellona Marynino         Odwołane

Strzelnica Bellona Marynino         Odwołane

Strzelnica Bellona Marynino         Odwołane

Strzelnica Bellona Marynino         Odwołane

Strzelnica Colt Wyszków              Odwołane

Strzelnica Bellona Marynino

Strzelnica Bellona Marynino

Strzelnica Colt Wyszków.              Komunika z zawodów     

Strzelnica Bellona Marynino

Strzelnica Bellona Marynino

Strzelnica Bellona Marynino

Strzelnica Bellona Marynino          Komunika z zawodów

Strzelnica Bellona Marynino

Strzelnica Colt Wyszków               Komunikat z zawodów

Strzelnica Bellona Marynino

Strzelnica Bellona Marynino

Strzelnica Bellona Marynino

Strzelnica Bellona Marynino

Regulamin I Memoriał Artura Wołosza    Regulamin Marynino Cup 2020    Regulamin Cztery Pory Roku z Benchrest 2020   Regulamin Ołów vs Stal   Regulamin Turniej o wazę Wazy

2019

Terminarz zawodów zgłoszonych do kalendarza imprez Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego [PZSS] oraz Warszawsko-Mazowieckiego Związku Strzelectwa Sportowego [W-MZSS] na 2019 r.
(niżej wyszczególnione zawody liczą się do przedłużania licencji zawodniczych PZSS na 2020 r.)

02.03.2019      Marynino Cup 2019 / Winter            Marynino k. Serocka (Zawody odwołane)

03.03.2019      Zimowy turniej o wazę Wazy           Wyszków  Komunikat z zawodów 03.03.2019 

06.04.2019      Turniej karabinowy                           Przywary Leśne k. Lublińca

04.05.2019      Marynino Cup 2019 / Spring            Marynino k. Serocka Komunikat z zawodów

05.05.2019      Wiosenny turniej o wazę Wazy        Wyszków Komunikat z zawodów

01.06.2019      Zawody 4 gun                                  Przywary Leśne k. Lublińca

06.07.2019      Marynino Cup 2019 / Summer         Marynino k. Serocka (Zawody odwołane)

07.07.2019      Letni turniej o wazę Wazy                Wyszków Komunikat z zawodów

03.08.2019      II Memoriał Jerzego Cieśli (9×19)    Marynino k. Serocka Komunikat z zawodów

31.08.2019      Mazowiecki turniej karabinowy        Marynino k. Serocka (Zawody odwołane)

05.10.2019      Marynino Cup 2019 / Autumn          Marynino k. Serocka (Przeniesione na 12.10.2019)

06.10.2019      Jesienny turniej o wazę Wazy         Wyszków Komunikat z zawodów

02.11.2019      Turniej o puchar MiWo                     Przywary Leśne k. Lublińca

Marynino k. Serocka

02.03.2019      Marynino Cup 2019 / Winter [W-MZSS]

04.05.2019      Marynino Cup 2019 / Spring [W-MZSS]

06.07.2019      Marynino Cup 2019 / Summer [W-MZSS]

03.08.2019      II Memoriał Jerzego Cieśli (9×19) [PZSS]

31.08.2019      Mazowiecki turniej karabinowy [PZSS]

05.10.2019      Marynino Cup 2019 / Autumn [W-MZSS]

Wyszków — cykl zawodów Turniej o wazę Wazy

03.03.2019      Zimowy turniej o wazę Wazy [W-MZSS]

05.05.2019      Wiosenny turniej o wazę Wazy [W-MZSS]

07.07.2019      Letni turniej o wazę Wazy [W-MZSS]

06.10.2019      Jesienny turniej o wazę Wazy [W-MZSS]

Przywary Leśne k. Lublińca — cykl Zawody w bunkrze

06.04.2019      Turniej karabinowy [W-MZSS]

01.06.2019      Zawody 4 gun [W-MZSS]

02.11.2019      Turniej o puchar MiWo [W-MZSS]

2018

Terminarz zawodów zgłoszonych do kalendarza imprez Warszawsko-Mazowieckiego Związku Strzelectwa Sportowego na 2018 r.
(niżej wyszczególnione zawody liczą się do przedłużania licencji zawodniczych PZSS na 2019 r.)

03.03.2018       Zimowe strzelanie w bunkrze        Przywary Leśne k. Lublińca     2018-03-03 przywary komunikat

07.04.2018       Wiosenne strzelanie w bunkrze     Przywary Leśne k. Lublińca     2018-04-07 przywary komunikat

05.05.2018       Marynino Cup 2018 / Spring          Marynino k. Serocka  (z przyczyn technicznych zawody przeniesione na 22.09.2018)

02.06.2018       Letnie strzelanie w bunkrze           Przywary Leśne k. Lublińca     2018-06-02 przywary komunikat

07.07.2018       Marynino Cup 2018 / Summer       Marynino k. Serocka                2018-07-07 marynino komunikat

04.08.2018       I Memoriał Jerzego Cieśli (9×19)   Marynino k. Serocka                2018-08-04 memorial komunikat

22.09.2018       Marynino Cup 2018 / Spring          Marynino k. Serocka                2018-09-22 marynino komunikat

06.10.2018       Marynino Cup 2018 / Autumn        Marynino k. Serocka                2018-10-06 marynino komunikat

03.11.2018       Jesienne strzelanie w bunkrze       Przywary Leśne k. Lublińca     2018-11-03 przywary komunikat

01.12.2018       Marynino Cup 2018 / Winter          Marynino k. Serocka                2018-12-01 marynino komunikat

Przywary Leśne k. Lublińca – cykl zawodów Cały rok w bunkrze 

03.03.2018       Zimowe strzelanie w bunkrze

07.04.2018       Wiosenne strzelanie w bunkrze

02.06.2018       Letnie strzelanie w bunkrze

03.11.2018       Jesienne strzelanie w bunkrze

Marynino k. Serocka – cykl zawodów The four seasons oraz I Memoriał Jerzego Cieśli (9×19)

05.05.2018       Marynino Cup 2018 / Spring (z przyczyn technicznych zawody przeniesione na 22.09.2018)

07.07.2018       Marynino Cup 2018 / Summer

04.08.2018       I Memoriał Jerzego Cieśli (9×19)

22.09.2018       Marynino Cup 2018 / Spring

06.10.2018       Marynino Cup 2018 / Autumn

01.12.2018       Marynino Cup 2018 / Winter

                    REGULAMIN PRZYWARY                        REGULAMIN MARYNINO                        REGULAMIN MEMORIAŁ 2019