Oferta

Towarzystwo Strzeleckie „Bellona” organizuje zawody w ramach współzawodnictwa sportowego dla strzelców z licencjami zawodniczymi Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, ogólnodostępne zawody rekreacyjne, wyspecjalizowane szkolenia strzeleckie, imprezy integracyjne itp.

…Zawody       …Szkolenia       …Imprezy