Przywary Leśne

Strzelnica BARS 201

Funkcjonująca od 2014 r. strzelnica BARS 201 w Przywarach Leśnych, gm. Ciasna, pow. Lubliniec, woj. śląskie, przeznaczona jest do strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych, treningów strzeleckich oraz szkoleń z użytkowania broni palnej – bez ograniczeń rodzaju, kalibru, energii i automatyki używanej broni oraz godzin strzelania. Nie ma ograniczeń gdy chodzi o kąty strzelanie (zalecane do 270°) i cele; przykładowo można dokonywać balistycznej destrukcji pojazdów. Obiekt o wymiarach 40 x 12 m jest częścią Niepublicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego „Camp Raptor” należącego do firmy MiWo Military z Lubockich, gm. Kochanowice, pow. Lubliniec, woj. śląskie. Strzelnica znajduje się w lesie, w podziemnym schronie przeciwatomowym (bunkrze) typu „Granit” należącym niegdyś do zaplecza logistycznego dawnego systemu łączności troposferycznej BARS (ros. Боевая Aрмейская Pадиорелейная Cистема) państw Układu Warszawskiego. W bunkrze znajdowały przyczepy z zapasowymi antenami radiolokacyjnymi „Sosna”, które mogłyby być użyte w przypadku uszkodzenia anten zasadniczych. Po uruchomeniu systemu w 1987 r. znajdowała się tutaj do 1993 r. tajna baza sowiecka, a potem polska. Przed opuszczeniem bazy Rosjanie wykonywali duże roboty betoniarskie i ziemne, po których zatarto ślady. Cały system BARS składał się z 26 węzłów, z których 7 znajdowało się na terenie Polski. Węzeł w Przywarach otrzymał nr 201. Węzły systemu BARS były autonomiczne: posiadały zapasy żywności, paliwa, tlenu i wody, generatory, śluzy oraz filtry powietrza. Poza schronem ze strzelnicą w skład obiektu wchodził dwukondygnacyjny podziemny schron i system anten umieszczonych na 4 wieżach. Ochronę stanowiła bateria Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego S-75M „Wołchow” składająca się z ukrytych pod siatką maskującą 6 wyrzutni SM-90 i antenowego wysokościomierza radiolokacyjnego PRW-13. Ulokowanie węzła systemu w Przywarach nie było przypadkowe. Już w czasie II wojny światowej budowali tutaj jakieś tajne obiekty Niemcy, a po nich od 1945 r. Rosjanie (np. istniejący do dzisiaj podziemny bunkier systemu łączności KF, podziemne anteny magnetyczne). Ci ostatni wywołali nawet duży pożar lasu. Wojsko polskie dopuszczono częściowo do tego terenu podobno dopiero po 1956 r. Od 1981 r. działał w tej samej miejscowości, w obiektach zajętych od 2006 r. przez więzienie, Centralny Ośrodek Informatyki i Meteorologii Lotnictwa Wojska Polskiego (JW 2464). Jednostka egzystowała do 2002 r., potem nastąpiło jej rozformowywanie. Początkowo teren zabezpieczało wojsko, w latach 2007-2011 prywatna agencja ochrony „Konsalnet”, od 2012 r. i aktualnie Straż Leśna (od końca 2011 r. przekazano lasy po jednostce Lasom Państwowym). W 2011 r. nastąpiła rozbiórka wież i anten BARS, zdjęcie siatek masujących oraz demontaż większości wyposażenia, które przekazano do dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego. Niestety, osobom decyzyjnym zabrakło wyobraźni aby przekształcić to miejsce w wyspecjalizowane muzeum. Czego nie zdemontowało wojsko – zdewastowali domorośli i profesjonalni „eksploratorzy”, czego pośrednią konsekwencją jest okradanie części podziemnej obiektu z metali kolorowych przez zawodowych złodziei-złomiarzy. Zasypywane przez zarządcę szyby po wejściach do schronu są systematycznie odkopywane przez „miłośników historii”, po czym – wnętrza dalej okradane. Ze względy na stan techniczny i nieprzystępność część podziemna KF-ki i BARS-u nie są dostępna do zwiedzania.

Na strzelnicy obowiązuje regulamin strzelnicy zatwierdzony decyzją Wójta Gminy Ciasna nr RGK.MB.672.10.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.

Dojazd do obiektu: jadąc DK11 w m. Ciasna skręcić w ul. Dobrodzieńską i dalej w prawo w ul. Jeżowską, kierować się za strzałkami na Zakład Karny w Przywarach, a za nim prosto asfaltem; strzelnica jest kilkaset metrów za szlabanem leśnym. Lokalizacja: 52°31’42.53″N, 21°0’35.48″E.

Przed skorzystaniem z obiektu należy skontaktować się z jego gospodarzem. Kontakt: tel. +48 782129533, http://bars201.pl, Camp Raptor, e-mail biuro@miwomilitary.pl

 

               REGULAMIN                CENNIK

 

Przywary Leśne – obiekty BARS 201