Władze

                                                     ZARZĄD

Prezes                                          Rafał Kwiatkowski rafal.kwiatkowski1@wp.pl

Wiceprezes                                  Mariusz Słowikowski biuro@rdmgroup.pl

Sekretarz/Skarbnik                       Agata Grabowska agatadorotagrabowska@gmail.com

Członek Zarządu                          Andrzej Czuma andrzej@czuma.pl

                                                    KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący                           Grażyna Świdwińska funia222@o2.pl 

Zastępca Przewodniczącego       Irena Wołosz wolosz@list.pl

Sekretarz                                      Marcin Dąbrowski marcinxd50@gmail.com

Członek Komisji Rewizyjnej          Kamil Nowakowski k.nowakowski1@wp.pl

Członek Komisji Rewizyjnej          Witold Drożdż pmtwd@onet.pl

                                                     KOLEGIUM SĘDZIÓW

Przewodniczący                           

Zastępca Przewodniczącego       

Sekretarz