Marynino

Strzelnica Marynino

Funkcjonująca od 2017 r. strzelnica w Maryninie (Marynino 41), gm. Serock, pow. Legionowo, woj. mazowieckie, przeznaczona jest do prowadzenia strzelań z broni palnej i pneumatycznej, urządzeń pneumatycznych oraz łuków i kusz – bez ograniczeń rodzaju, kalibru, energii i automatyki używanej broni oraz godzin strzelania (za względu na spokój sąsiadów nie zamierzamy jednak generalnie prowadzić strzelań w nocy). Strzelnica składa się z osi strzeleckich do strzelań na odległość do 500 m, a także parkingu i części przeznaczonej na infrastrukturę techniczną i sanitarną. Strzelnica zlokalizowana jest w wyrobisku po nieczynnej od wielu lat prywatnej kopalni kruszywa (żwirowni) „Dębinki”. Jednym z elementów rekultywacji tego kilkunastohektarowego wyrobiska jest ogólnodostępna strzelnica. W jeden weekend każdego miesiąca przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby Towarzystwa Strzeleckiego „Bellona”. Poza dniami „klubowymi” dla członków TS „Bellona” przewidziane są zniżki, adekwatne do aktywności członka w klubie. Strzelnica będzie ogólnodostępna począwszy od maja 2018 r.

Na strzelnicy obowiązuje regulamin strzelnicy zatwierdzony decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 47/2017 (ZKOC5520.9.2017.MS) z dnia 28 września 2017 r.

Dojazd do obiektu: 1) jadąc DK61 w Serocku skręcić w DK62 na Nowy Dwór Mazowiecki, w m. Karolino skręcić za kierunkowskazem w prawo na Marynino; 2) jadąc DK7 w Zakroczymiu skręcić w DK 62 na Nowy Dwór Mazowiecki i dalej Serock, w m. Karolino skręcić za kierunkowskazem w lewo na Marynino. Lokalizacja: 52°31’42.53″N, 21°0’35.48″E.

Przed skorzystaniem z obiektu należy skontaktować się z jego gospodarzem; kontakt: tel. +48 530900777, e-mail: strzelnica.marynino@gmail.com

STRONA INTERNETOWA STRZELNICY

REGULAMIN