Zmiany w opłatach składek na 2023 rok

Zgodnie z podjętą uchwałą zarządu TS „Bellona” z dnia 08.06.2022 ulegają zmianie składki członków stowarzyszenia.

Składki w stowarzyszeniu za rok 2023 wynoszą:

  • Jednorazowa opłata wpisowa dla członka zwyczajnego: 5.000,00 zł
  • Jednorazowa opłata wpisowa dla członka wspierającego: 100,00 zł
  • Składka roczna dla wszystkich członków z opłatą na W-MZSS i ubezpieczenie NNW: 250,00 zł